72 okunma

Çiğli’de “Dirençli Kent” Çalışmaları Hız Kesmiyor

ABONE OL
12 Aralık 2021 13:30
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ve doğal afetlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarına karşı sürdürülebilir politikalar üretmek amacıyla 7-8 Aralık tarihlerinde "Dirençli Kent Çiğli Yolunda Adım Adım" temalı Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

7 Aralık Salı günü Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen iki oturumlu Dirençli Kentler Sempozyumu'nun açılış konuşmalarını zoom platformu üzerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptı. Oturumların öncesinde söz alan Dr. Ebru Alarslan, "Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar 2030 Hedefine Doğru Yaklaşırken Dirençli Kentler Tasarlamak" üzerine çerçeve bildiri sunumu gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk oturumu Dr. Mehmet Pembecioğlu'nun "Çiğli Mekansal Strateji Planı Çiğli’nin Geleceğini Nasıl Öngörüyor?” sunumu ile başladı. Pembecioğlu’nun ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Eşen "Dirençli Kentlere Yönelik Kent Ormancılığı", Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağından Prof. Dr. Canan Madran ise “Dirençli Kentler Perspektifinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi” konularında sunum yaptı.

Ahmet Akın: “Çiğli, öncü ve yol gösterici olacak”

MYK toplantısı nedeniyle sempozyuma zoom platformu üzerinden bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Kentlerimiz açısında hayati öneme sahip olan bu konuyla ilgili hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye ve çalışmaya fikirleri ile destek veren değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Son yıllarda iklim değişikliği ve doğal afetlerin kentlere yönelik ekonomik ve ekolojik sorunlar ürettiğini görüyoruz. Yerel yönetimlerin, bu sorunlara karşı sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Çiğli’de gerçekleştirilen Dirençli Kentler çalışmalarının bu anlamda diğer yerel yönetimlere öncü ve yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu çalışmalar sonucunda çıkacak sonuç bildirgesini CHP olarak kendi politikalarımızda kullanmak ve diğer yerel yönetimlerimizle paylaşma noktasında değerlendireceğiz. Güzel bir Çiğli için mücadele eden tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.   

Başkan Gümrükçü: “Belediyeler sorumluluk almalı”

İklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele konusunda yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliği başta olmak üzere sık sık yaşadığımız doğal afetler insan hayatının merkezine oturmuş durumda. Bu konuyla ilgili devletlerin yanı sıra yerel yönetimlerin de zaman kaybetmeden önleyici politikalar üretmesi gerekiyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu bilinçle ve sorumlulukla Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı düzenleme kararı aldık. Çağımız iş birliği çağı. Özellikle İzmir Depreminin ardından Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası ile mesleki iş birliği protokolleri imzaladık.  Meslek odalarını tekrar kent yönetimi karar alma sürecine dahil ettik. Katip Çelebi Üniversitesi ile birçok farklı konuda bilimsel iş birliği yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve derneklerle görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımıza katılmak isteyen gönüllü vatandaşlarımıza yönelik eğitimler düzenliyoruz. Bunların yanı sıra kentimizin yapı stoku envanterinin oluşturulması, imar arşivinin dijitalleştirilmesi, afet toplanma alanlarını belirlenmesi, deprem anında kesilmeden kullanılabilecek bir internet altyapısının kurulması, Mahalle Arama Kurtarma Ekibinin kurulması ve eğitim verilmesi, yangın riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi, ihtiyaç halinde belediyeye ait tankerlerin itfaiye aracı olarak kullanılması ve belirli noktalara havuzlar yapılması konusundaki çalışmalarımız da sürüyor. Umarım benzer uygulamalar diğer belediyelerde de yayılarak devam eder. Çiğlimizin kuruluşunda 1966 yılında meydana gelen Varto depreminin acı gerçeklerinin olduğunu unutmadan geleceğimizin depremle şekillenmemesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mehmet Pembecioğlu: “Bu plan Utku Gümrükçü vizyonunun ürünüdür”

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Mehmet Pembecioğlu, “Çiğli Mekansal Strateji Planı çalışmalarına 2018 yılının ikinci yarısında başladık. Bu çalışmanın temelinde bir bilim insanının ve ilçesini erdemli bir şekilde yönetmek isteyen idealist bir belediye başkanının bilimsel ve yenilikçi belediyecilik vizyonu ve kararlılığı yatmaktadır. 3 yıldır devam eden bu süreçte 14 çalıştay, 16 sunum, 6 tane belediye yönetimiyle toplantı ve 22 kurum görüşmesi gerçekleştirilmiş olup 1200 sayfalık bir rapor oluşturulmuştur. Çiğli Mekansal Strateji Planı!nın önemli bir özelliği de bir yerden sipariş edilmemiş ve Çiğli’ye özgü en kapsamlı ve derinlikli çalışma olmasıdır. Geçmişten bugüne ilçe bütününde sosyal-mekansal değişim ve dönüşüm vizyonu taşıyan tek çalışmadır. Büyük emekler sonucunda oluşturduğumuz bu plan, Şehir Plancıları Odası’nın, efsane hocamız Raci Bademci adına düzenlediği İyi Uygulamalar Yarışması’nda layık görüldüğü Özendirme Ödülü ile tescillenmiştir” dedi.  

Derya Eşen “Paydaşlar üzerine düşeni yapmalı”

Dr. Mehmet Pembecioğlu’nun ardından söz alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Eşen, “Yeni kurulmuş bir fakülte olarak genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Çiğli’nin dirençli bir kent hüviyetine kavuşabilmesi adına Çiğli Belediyesi’nin bu kıymetli çalışmasına ormanlar perspektifinden katkı sağlamak istedik. Küresel iklim değişikliklerinin en önemli sebeplerinden temelinde yalnızca ısının artması değil olağanüstü diye tanımladığımız seller ve kuraklık gibi uç hava olaylarını çok sık yaşamamızdır. Bu durum da ekonomik, ekolojik ve sosyolojik bütün dengeleri değiştiriyor. İklim değişikliği süreci çok hızlandı. Bu noktada, bütün yönetim paydaşları vakit kaybetmeden kendi uzmanlık alanından konuya yaklaşıp ‘Ne yapabilirim’ üzerine kafa yormalı ve ortak bir çalışma yürütülmeli” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.  

 

Dirençli Kent uygulamaları konuşuldu

Dirençli kent uygulamalarının ele alındığı 2. oturum, Forte-ArGe'den Mustafa Kemal Özel, "Dirençli Kentler için Akıllı Şehir Uygulamaları", Peyzaj Mimarları Odası'ndan Doç. Dr Nurdan Erdoğan, Betül Çavdar ve Hande Gündel, "İklim Değişikliğine Dirençli Kentler Kapsamında Azaltım-Uyum Stratejileri" ve Kent-Lab'dan Dr. Pınar Pamukçu Albers, "Sürdürülebilir Kent Planlaması için Doğa Tabanlı Çözümler" konulu sunumlar ile tamamlandı.

2. Günde Çalıştaya büyük ilgi

Çalışmaların ikinci günü Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı ile devam etti. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kooperatifler, meslek odaları ve ilçe belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğünden Dr. Mehmet Ali Koçmen ve Kent-Lab’dan Pınar Pamukçu Albers yaptı. İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı/Yeşil Şehir Eylem Planı ve Çiğli Karbon Envanteri konularına dair yapılan açılış konuşmalarının ardından Enerji, Ulaşım, Sanayi ve Fiziki Yapılı Çevre grupları altında masa çalışmalarına başlandı. Yürütülen tartışmalarda Çiğli’ye yönelik önceliklendirmenin yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştaya uygun vegan menü

Öğle yemeği menüsü, çalıştayın konuları arasında yer alan su tüketimi konusunda farkındalık yaratmak adına vegan ürünlerden hazırlandı. Katılımcılar, öğle yemeği için verilen aranın ardından Halk Sağlığı, İklim Adaleti ve Katılım, Biyoçeşitlilik ve Yeşil Alanlar, Afet, Tarım ve Gıda ile Su Yönetimi konuları üzerine çalışmalarını sürdürdü. Çalıştay, her masaya ait çıkarılan özetin moderatörler tarafından sunulması ile tamamlandı.

Ali Kemal Çınar: “Süreci birlikte yürüteceğiz”

2 gün süren sempozyum ve çalıştay çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği Müdür Vekili Ali Kemal Çınar, “Çiğli İklim Eylem Planı kapsamında belirlenecek azaltım ve uyum stratejilerinin temel bileşenleri, dış paydaşlarımız ve alanının uzmanları olan akademisyenler, meslek odaları, STK’lar, merkezi ve yerel yönetimler, kent konseyleri, Baro, AOSB, Sürdürülebilir Kalkınma Gelişim Ağı temsilcileri ile iç paydaşlarımız olan müdürlükler, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte, katılımcı yöntemlerle tartışıldı ve raporlandı. Fikirleri ve görüşleriyle çalışmalarımıza destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.